Du tänker på GuideYouTrip! Appen som kan berätta vad som finns runt dig

Den håller reda på var du är och vilka orter, resemål, matställen, historiska platser, etc som finns runt dig.
Du väljer själv vad du är intresserad att vet mer om
Appen läser upp en kort information om platser du passerar. Är du intresserad kan du fråga efter mer.

Exempel

Teknik som används

GPS för att veta var du är
Text-till-tal för att läsa upp informationen

Tal-till-text för att styra uppläsningen

Databas som innehåller position för platsen och strukturerad information om platsen

Informationskällor

Informationen samlas in från öppna källor och licensierat material

Öppna källor

Öppna källor t.ex. turistbyråer, Visit Sweden, Wikitravel, Wikipedia, Geo cashing

Licensierat material

Licensierat material, t.ex. TripAdvisor, Lonely Planet

Användare av appen

I form av ett nätverk, som Youtube, Facebook eller Tripadvisor

Besöksmål

Mål som vill visa upp sig

Intressegrupper

Grupper som idag skapar strukturerad information på nätet eller i tidskrifter

AI scraping

AI för att leta upp information på internet

Hur strukturera informationen

Delvis för hand mha av personal, användare, turistorganisationer, besöksmål

Framåt med hjälp av AI, som läser informationen och drar ut essensen

AI används också för att hålla informationen uppdaterad

Översättningstjänst för att publicera på olika språk

Demo på engelska